CebiCom

Co je systém CebiCom?

Jedná se o systém pro komunikaci pojišťovny se smluvními servisy v rámci likvidace škod.

CebiCom je komunikační platforma, které umožňuje jednoduchou a rychlou komunikaci mezi pojistiteli a servisy.

Cebicom

Jak systém CebiCom funguje?

Struktura kroků vždy odpovídá danému typu škody a uživatel je tak proveden celým procesem vyřízení škodní události od prvního kontaktu s klientem až po odeslání fakturačních údajů k proplacení. CebiCom je přímo napojen na systémy pojistitele a umožňujete tak škodu efektivně vyřídit v nejkratším možném čase.

Mezi jednoznačné výhody CebiComu patří jeho propojení s externími kalkulačními systémy či přímo s DMS servisů. Toto propojení umožnuje provádět kalkulace nákladů vždy prostřednictvím toho kalkulačního systému, který má servis s pojišťovnou dohodnut a je zároveň vhodný pro daný typ škody. Propojení s kalkulačními systémy rovněž umožnuje provádět elektronické prohlídky poškozených vozidel smluvními servisy a následnou kalkulaci nákladů na opravu přímo pojišťovnou, popř. díky propojení mohou pojišťovny rychle a transparentně schvalovat kalkulace nákladů, které zpracovaly smluvní servisy.

V závěrečné fázi zpracování škody umožnuje CebiCom přímé vyžádání krycího dopisu, kdy je vždy před odesláním žádosti o krycí dopis provedena kontrola, zda jsou ze strany servisu splněny všechny podmínky a doloženy všechny potřebné podklady pro jeho vystavení. O vystavení krycího dopisu pojišťovnou je servis informován přímo v systému CebiCom, kde mu je krycí dopis rovněž zpřístupněn, resp. má jej jako všechny ostatní dokumenty k dané škodě kdykoliv k dispozici.

Proč systém CebiCom využít?

  • zvýšení produktivity likvidace škod;
  • výrazná podpora maximální automatizace celého procesu likvidace škod;
  • rychlá a kompletní informovanost smluvních servisu o dané škodě a podmínkách její likvidace;
  • transparentnost celého procesu likvidace škod pro účastníky likvidačního procesu;
  • snížení časové náročnosti zpracování škody na straně pojišťovny (bez nutnosti zásahu likvidátora);
  • jednoduchost a jednoznačnost zpracování podkladů k likvidaci škod pro smluvní servisy;
  • možnost volby vhodného kalkulačního systému dle dohody pojišťovny se smluvním servisem;
  • dostupnost datových výstupů o opravách vozidel dle řady kritérií.

Pro koho je systém CebiCom určený?

Pro pojišťovny a jejich smluvní servisy, aktuálně ho využívá více než 850 servisů (autorizovaných, neautorizovaných, autoskloservisů).

Kontaktujte nás:

Máte zájem o využívání aplikace CebiCom? Vyplňte prosím tento stručný formulář a my se vám ozveme.

*
*
*
*
*

* Povinné položky

Nenašli jste co jste hledali? Zkuste navštívit web pro zákazníky.